Nieuws

Bedevaart naar Handel 2023 - 17 en 18 juni

ARCHIEF

2022

LIVE meekijken

Op zondag 19 juni wordt er door Hans Le Sage van Kerkstreaming.NL een live uitzending verzorgd.
Je kunt deze bekijken via YouTube - klik hier voor de livestream.


2021

Nieuwe initiatieven 2021

Elk jaar brengt onze bedevaart jong en oud samen. Te voet en langs de kant, in Valkenswaard, onderweg en in Handel. Nu we ook dit jaar niet naar Handel gaan, hebben we geprobeerd om jong en oud op een andere manier met elkaar te verbinden.


Ook in 2021 geen Handelse Processie

In navolging van vorig jaar heeft de Broederschap ook dit jaar besloten om de bedevaart (welke was gepland in het weekend van 19-20 juni) geen doorgang te laten vinden. De anderhalve-meter samenleving staat een reguliere processie in de weg. We kunnen dit niet op een veilige en verantwoorde manier organiseren zonder de gezondheid van pelgrims en toeschouwers in gevaar te brengen.
We willen echter evenals vorig jaar de verbinding - die we als Valkenswaardse gemeenschap hebben met Handel - toch weer vorm geven. Onder andere door de vele Valkenswaardse intenties aan te bevelen bij Onze Lieve Vrouw van Handel. Met name in deze tijd hebben velen behoefte aan verbondenheid, troost en een wenkend perspectief. Onze bedevaartintentie luidt dit jaar dan ook: 'Droom en blijf geloven. Het mooiste overkomt je!'.
De komende tijd gaan we enkele initiatieven nader uitwerken - waaronder een kerkdienst en kaarsen-actie - en wordt u daarvan op de hoogte gehouden in de reguliere media en onze website en facebookpagina. We brengen uw verbondenheid met Handel... uw vraag om steun, hoop, genezing of troost... in de vorm van licht naar O.L.V. Maria van Handel.
Alle inwoners ontvangen ook dit jaar een kaartje met informatie - én de gewaardeerde boekenlegger - huis-aan-huis waarbij we ervan overtuigd zijn dat onze intentie van 2021 u en ons een mooi houvast biedt. Graag gaan we samen met alle pelgrims op 18 en 19 juni 2022 weer in processie ter bedevaart naar Handel.

Wees alert, zorg goed voor elkaar en blijf gezond.
Dagelijks bestuur
Broederschap der Handelse processie.


Handelse Processie 2021

Helaas hebben wij ook dit jaar besloten dat onze jaarlijkse processie naar O.L.V van Handel niet door kan gaan vanwege het coronavirus. Dit valt ons, de vele pelgrims en de Valkenswaardse gemeenschap zwaar, want het gaat om een traditie waar we elk jaar hoopvol naar uitkijken.

In navolging van vorig jaar willen we ook nu de verbinding, die we hebben en voelen met OLV van Handel, op andere manieren vorm geven. We hopen u hiermee enigszins het 'Handel-gevoel' te kunnen bieden. Houd onze facebookpagina, website en de kranten in de gaten voor meer informatie. Uw persoonlijke intentie kunt u aanbieden in de intentietrommel in de Mariakapel in de H. Nicolaaskerk.

De broederschap der Handelse Processie wenst u in deze onzekere tijd heel veel gezondheid toe, "houd afstand... maar blijf dicht bij elkaar".

U kunt onze eeuwenoude bedevaart steunen met een financiële bijdrage. Klik hier voor meer informatie. Met uw bijdrage kunnen wij een ruim 300 jaar oude Valkenswaardse traditie voortzetten. Dank!

Graag zien we elkaar weer, als pelgrim of langs de route, op 18 en 19 juni 2022.

Kinderen van Maria, zwaait de Zegevaan
Zingen wij het Halleluja, nooit zult gij vergaan


2020

Mariaviering

Op 15 juni is er een Mariaviering opgenomen in de parochiekerk in Handel. Hierin geven we vorm aan onze verbinding met Maria, in woord, muziek en zang en herdenken we onze overleden dorpsgenoten en leggen we vele intenties neer bij OLV van Handel. Deze viering wordt in het Handel-weekend van 20 en 21 juni a.s. elk uur door de VOS uitgezonden.

Wilt u meevieren, meezingen of meebidden, dan kan dat via het boekje (klik op deze link)


Geen doorgang Handelse processie in 2020

Ook de Handelse processie heeft te maken met de gevolgen van het coronavirus. Het dagelijks bestuur van de Broederschap der Handelse processie heeft besloten dat de geplande bedevaart op 20 en 21 juni as niet plaatsvindt. De gezondheid van de pelgrims en de vele Handelbezoekers staat voorop en moeten we kunnen garanderen.

President Hans de Kinderen: 'We willen geen aanleiding geven voor situaties welke de gezondheid van mensen in gevaar brengt. Deze week hebben we met gezond verstand maar met pijn in het hart een zeer ongebruikelijk besluit genomen in de ruim driehonderdjarige geschiedenis van onze jaarlijkse bedevaart naar OLV van Handel. Juist nu een zeer pijnlijk besluit, waar in deze tijd mensen behoefte hebben aan samen-zijn, troost en verbinding.
Maria speelt hierin voor velen een belangrijke rol'.

Het bestuur heeft gekeken naar de lopende voorbereidingen en met meerdere direct betrokken partijen contact gehad alvorens zij een weloverwogen besluit nam. Het verplaatsen van de bedevaart naar een ander tijdstip dit jaar bleek qua organisatie en vereiste vergunningen niet mogelijk. Op een later moment dit jaar wordt bekeken of er nog een mogelijkheid is om invulling te geven aan de behoefte van de Valkenswaardse pelgrims/bevolking aan saamhorigheid en de verbindende rol welke OLV van Handel vervult. De Mariakapel in de H. Nicolaaskerk is ook nu geopend voor het achterlaten van een intentie of het ontsteken van een kaarsje. De intenties worden op een passend moment aangeboden bij Onze Lieve Vrouw in Handel. Natuurlijk wordt een eeuwenoude traditie voortgezet. In 2021 vindt de Handelse processie plaats in het weekend van 19 en 20 juni.

Wees alert, zorg goed voor elkaar en blijf gezond.
Dagelijks bestuur
Broederschap der Handelse processie.


Zaterdag 20 en zondag 21 juni 2020

De bedevaart wordt altijd gehouden op de zaterdag en zondag van het voorlaatste volle weekeinde van juni. Het tijdsschema vindt u hier: tijdschema


2019

Processierups

Let op: de processierups is op dit moment erg actief. Ondanks dat de diverse gemeentes hun best doen om dit te bestrijden, bestaat de kans dat er brandhaartjes in de lucht zitten.

Klik hier voor meer informatie.

Gewijzigde rustplaats in Eindhoven

Op zondagmiddag pauzeren we in Eindhoven voor de 1e keer bij Wielercafé de Velosoof (gasfabriek 3). Dit betekent dat we vanaf de Tongelresestraat rechtsaf de Valklaan inslaan.

De route op zondag wordt hierdoor met ca. 835 meter, oftewel 10 minuten, verlengd. De rusttijden op zondag zijn daarom gewijzigd om tijdig in Valkenswaard te zijn i.c.m. voldoende rustpauze.

Film 'Op 'n juni zaterdag'

Processie van Valkenswaard naar Handel

Film ‘Op ’n juni zaterdag’
In het voorjaar 2011 ontstond het idee om eens per 10 jaar beeldmateriaal van onze jaarlijkse bedevaart naar OLV van Handel vast te leggen.

Bedoeld als naslagwerk voor toekomstige gebruikers en ter illustratie van de ontwikkelingen door de jaren heen. In 2012 zijn er door studenten van het Zoomvliet College uit Bergen op Zoom en Sint Lucas uit Eindhoven onder begeleiding van docenten opnames gemaakt van onze jaarlijkse bedevaart. Daarna hebben andere studenten van Sint Lucas een montage gemaakt met als resultaat een unieke film van 54 minuten. Geen chronologische opsomming van feiten maar vooral een weergave van beleving, betrokkenheid en persoonlijke verhalen. Ook beeldmateriaal van zaken rondom de bedevaart waar de gemiddelde pelgrim geen weet van heeft.

Bekijk de Film ‘Op ’n juni zaterdag’