Financiële bijdrage aan de Handelse Processie

Jaarlijks komen broedermeesters in april/mei aan de deur bij de bewoners van Valkenswaard, Dommelen en Borkel en Schaft die sympathiseren met de Handelse Processie om hun geldelijk steun aan te nemen. Financiële steun die nodig is om onze Broederschap in staat te stellen de jaarlijks processie met ruim 1500 pelgrims en 25 huifkarren naar Handel te faciliteren. Indien u de broedermeester niet treft en toch uw steun wilt geven, kunt u uw financiële bijdrage overmaken op rekening NL 61 RABO 0152 9194 57 t.n.v. de Broederschap der Handelse Processie (BHP) o.v.v. uw naam en adres.

Sympathisanten

Sympathisanten 'van buiten Valkenswaard' worden ook uitgenodigd deel te nemen aan onze bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Handel. Indien zij een financiële bijdrage willen doen kunnen zij dit doen door hun (jaarlijkse) bijdrage over te maken op de rekening van de BHP. Ook zij worden dan ingeschreven als sympathisant van de BHP. Vergeet in dit geval niet bij de overboeking uw naam en adres te vermelden.

Bij voorbaat dank.