Historie - Onze Lieve Vrouw van Handel

De geschiedenis van Handel als bedevaartsoord van Maria start omstreeks begin 13e eeuw. Omstreeks 1220 wordt er door een Bakelse schaapsherder, iets ten zuiden van de huidige kerk in Handel, een beeldje gevonden "op een doren stock". Het beeldje is uit hout gesneden, ongeveer 35 cm groot en het stelt de Moeder Gods voor in staande houding met het kindje Jezus op de linkerarm. Niemand wist waar het beeldje vandaan kwam. Al snel begon het gelovige volk het beeldje te vereren. Maria deelde aan deze "eenvoudige" mensen haar gunsten uit in de vorm van wonderbaarlijke genezingen en gebedsverhoringen.

Ossenkapel
Ossenkapel bij Handel

De Ossenkapel staat niet op de plek waar volgens de legende het Mariabeeldje in een doornstruik  (meidoornboom) is gevonden. De huidige parochiekerk (vroeger een kapel) is nabij deze doornstruik gebouwd, alwaar spontaan een bron ontwelde (ver in de omtrek was geen water aanwezig).

Volgens de legende wilde men echter op de plaats waar nu de Ossenkapel is gebouwd een kapel ter ere van Maria bouwen, daar deze plek dichter bij Gemert lag. De ossen echter trokken door naar de plaats waar het Mariabeeldje in een doornstruik was gevonden.

Waterbron-processiepark
Waterbron in Processiepark

Toen bij de bouw gebrek aan water ontstond, zou op het gebed van de mensen aan Maria, een bron zijn ontstaan. Om deze bron werd een putje gebouwd (in het huidige Processiepark) dat tot nu toe nog steeds zuiver en smakelijk water geeft met een geneeskundige werking, zoals velen geloven en schijnbaar ook hebben ervaren.

In de loop der tijd hebben Handel en de kapel, net als veel andere dorpen in Brabant veel te lijden gehad van oorlogen en geweld. Begin 17e eeuw ontstonden er echter betere tijden en trok het heiligdom van Handel steeds meer pelgrims en processies.De oudste processie naar Handel is de processie van Gemert waarvan de eerste vermelding stamt uit 1499.