De Stichting Broederschap der Handelse Processie

Leden Broederschap, 22 juni 2011.jpg
Broederschap, 22 juni 2011

De organisatie van de jaarlijkse bedevaart naar Handel is in handen van een broederschap, de Stichting Broederschap der Handelse processie (BHP). De leden van de broederschap, de broedermeesters, zo’n 40 in getal, organiseren niet alleen de jaarlijkse bedevaart naar Handel, maar hebben ook tot taak de eeuwenoude bedevaart-traditie in stand te houden. Voorts staan zij borg voor een eigentijdse Mariaviering zowel in Handel als in Valkenswaard. In de Sint Nicolaaskerk is hiervoor een aparte Mariakapel ingericht. Ook verzorgen zij, in april en mei, een jaarlijkse rondgang langs de sympathisanten, om de middelen bij elkaar te krijgen om de jaarlijkse bedevaart naar Handel te kunnen blijven organiseren.

Sympathisanten

Van oudsher is de betrokkenheid van de Valkenswaardse bevolking bij de Handelse processie heel groot. Zo’n 7.000 gezinnen onderstrepen deze verbondenheid met de Handelse processie door het betalen van hun jaarlijkse bijdrage. Al vanaf één euro per jaar kan men sympathisant worden van de Handelse processie. Met de verkregen opbrengsten worden alle zaken bekostigd die met de instandhouding van deze jaarlijkse traditie te maken hebben. Daarnaast wordt in geval van overlijden van een sympathisant ter nagedachtenis een H. Mis opgedragen, in de eigen parochie.

03a-sympatisant-bezoeken Jaarlijks komt een van de broedermeesters bij u aan de deur in de maanden april/mei, waaraan u uw bijdrage kunt afstaan. Mocht u onverhoopt niet thuis zijn, dan kunt u uw jaarlijkse bijdrage storten op rekeningnummer NL 61 RABO 0152 9194 57 t.n.v. de Broederschap der Handelse Processie (BHP) o.v.v. uw naam en adres.
Sympathisanten buiten Valkenswaard

Adreswijzigingen kunnen worden doorgegeven aan:
Joland Geenen (2e penningmeester), email: j.geenen2@hotmail.com

Voor alle overige contacten kunt u terecht bij:
Edwin Sengers, secretaris BHP
Zandbergstraat 12a
5555 LB Valkenswaard
Telefoon 06–10 97 44 72
E-mailadres: info@handelseprocessie.nl