Jaarlijkse intenties

Om een eigentijdse invulling van de traditionele bedevaart vorm te geven wordt er jaarlijks een centraal thema, de zogenaamde intentie, aangereikt. Deze intentie vormt de basis voor verder bezinning en wordt in de publiciteit en vieringen rondom de bedevaart gebruikt om pelgrims aan te zetten tot verder spirituele verdieping. De centrale gedachte voor de bedevaart in 2016 is:

Maria, mag ik dan bij jou thuiskomen?

Ik droom... ik verlang zo naar thuiskomen
(uit 2e couple moederintentie)

Is dit niet het eeuwige verlangen van de menselijke ziel, die op zoek is naar rust en geborgenheid? In de huidige jachtige maatschappij lijken zowel ouderen als jongeren de weg soms kwijt te raken, dreigen verloren te lopen of te ontsporen. Het verlangen om weer ergens thuis te mogen komen lijkt sterker dan ooit. Maar het is niet alleen een figuurlijk thuiskomen, want veel mensen aan de grenzen van Europa zoeken letterlijk een ander onderkomen omdat hun eigen thuis is afgenomen.

Dit verlangen om ergens thuis te komen is niet nieuw. De al oude titels van Maria in Handel als 'troosteres der bedrukten' en 'barmhartige moeder' lijken in deze tijd weer heel actueel te worden. De Handelse Processie trekt hier naar toe om een 'thuiskomen' te mogen ervaren. De beleving om op weg te gaan en bij haar onze zorgen neer te leggen, maar ook om onze vreugde te delen is verwoord in de jaarlijkse intentie:

Maria, mag ik dan bij jou thuiskomen?

Thuiskomen is meer dan schuilen. Het is een ervaring, een gevoel dat je ergens mag zijn zoals je van binnen echt bent. Het is je geaccepteerd en gerespecteerd weten. Na het zoeken is er het geluk van het vinden. Daarvoor willen we ook dit jaar weer graag op weg gaan.


Intenties van de voorgaande 5  jaren waren: