Het ontstaan van de processie naar Handel

Begin 17e eeuw wordt Brabant getroffen door vele epidemieën. In Valkenswaard heerst vooral dysenterie, een besmettelijke ziekte waarmee veelal de dood gepaard ging. In die tijd ook breekt de Spaanse successieoorlog uit. Valkenswaard telt dan feitelijk slechts enkele honderden inwoners maar in korte tijd wordt het dorp (over)bevolkt door zo’n 16.000 Franse en Engelse cavaleristen en overig voetvolk. Het dorp wordt vertrapt en er vinden vele plunderingen plaats. De gemeenschappelijke drinkwaterputten worden bevuild en onbruikbaar en evenals in de omgeving breekt ook hier de pest uit.

In Valkenswaard heerst vooral dysenterie, een besmettelijke ziekte waarmee veelal de dood gepaard ging.De geestelijkheid van Valkenswaard wil in deze periode ook de geloofsbelijdenis nieuw leven inblazen. Pastoor van Uden richt in 1714 de Broederschap van de Heilige Rozenkrans op en wordt hierin bijgestaan door pastoor Bogaerts uit Eindhoven. Beiden zijn afkomstig uit plaatsen waar al vóór 1714 naar Handel werd gegaan. Daarom wordt de bevolking gemotiveerd en gestimuleerd om ook naar Handel te gaan omdat daar veel wonderen plaatsvonden. Daarnaast was ook pastoor van Udens voorganger, Casper Molensteen, grote promotor en stimulator van de Mariabedevaart naar Handel, getuige de documenten en schilderijen die ervan zijn overgebleven. Molensteen was geboren in Gemert en in 1687 pastoor geworden van Valkenswaard. Daarnaast was hij Aartspriester van Kempenland en Deken van Eindhoven tot aan zijn overlijden in 1713.

Mariakapel-te-Handel
Mariakapel te Handel