Religie

Mariabeeld Handel

Moederintentie broederschap der Handelse processie

Ik droom….
ik ben op weg
naar een doel in de verte
op zoek naar warmte en geborgenheid.

Ik droom….
ik verlang zo naar thuiskomen,
naar een plaats waar rust is en vrede,
waar ruimte is voor zuster- en broederschap.

Ik droom….
dat ik daar gevoed word,
getroost, bemoedigd en geholpen
als ik dat nodig heb.

Ik droom….
ik voel me een deel van een groter geheel,
van een lange stoet van mensen,
die vanuit het verleden naar morgen trekken.
In hun spoor ga ik verder.

Ik droom….
en mijn droom krijgt een naam:
Maria, Moeder van God,
Moeder van menselijk verlangen
naar verbondenheid, liefde, hoop en troost.

Ik droom….
dan word ik wakker
en ik wil mijn droom waarmaken.
Ik ga op weg….
….naar dat doel in de verte: Handel.

Juni 2011