Broederschap der Handelse Processie

Link uitzending "Droom en blijf geloven" (livestream)

Zondag 13 juni zal tussen 12:00 en 13:00 uur de uitzending "Droom en blijf geloven" worden opgenomen in de hofnar. De opname zal ook direct via een livestream worden uitgezonden. Middels de volgende link zal de uitzending te volgen zijn: https://vimeo.com/559594208

Nieuwe initiatieven 2021

Elk jaar brengt onze bedevaart jong en oud samen. Te voet en langs de kant, in Valkenswaard, onderweg en in Handel. Nu we ook dit jaar niet naar Handel gaan, hebben we geprobeerd om jong en oud op een andere manier met elkaar te verbinden.


Handelse Processie 2021

Helaas hebben wij ook dit jaar besloten dat onze jaarlijkse processie naar O.L.V van Handel niet door kan gaan vanwege het coronavirus. Dit valt ons, de vele pelgrims en de Valkenswaardse gemeenschap zwaar, want het gaat om een traditie waar we elk jaar hoopvol naar uitkijken.

In navolging van vorig jaar willen we ook nu de verbinding, die we hebben en voelen met OLV van Handel, op andere manieren vorm geven. We hopen u hiermee enigszins het 'Handel-gevoel' te kunnen bieden. Houd onze facebookpagina, website en de kranten in de gaten voor meer informatie. Uw persoonlijke intentie kunt u aanbieden in de intentietrommel in de Mariakapel in de H. Nicolaaskerk.

De broederschap der Handelse Processie wenst u in deze onzekere tijd heel veel gezondheid toe, "houd afstand... maar blijf dicht bij elkaar".

U kunt onze eeuwenoude bedevaart steunen met een financiële bijdrage. Klik hier voor meer informatie. Met uw bijdrage kunnen wij een ruim 300 jaar oude Valkenswaardse traditie voortzetten. Dank!

Graag zien we elkaar weer, als pelgrim of langs de route, op 18 en 19 juni 2022.

Kinderen van Maria, zwaait de Zegevaan
Zingen wij het Halleluja, nooit zult gij vergaan


Processie van Valkenswaard naar HandelAl meerdere eeuwen vertrekt op zaterdagochtend in het voorlaatste volle weekend in juni, klokslag 06.00 uur, een processie van Valkenswaard naar Handel; een 40 kilometer lange voettocht naar het Mariabedevaartsoord, Onze Lieve Vrouw van Handel.

De Handelse processie, zoals deze bedevaart in de volksmond wordt genoemd, bestaat uit een lange stoet pelgrims gevolgd door een 30-tal paarden met huifkarren die, ondersteund door een harmonie, als een kleurrijk lint door het mooie Brabantse landschap trekt. Zondags wordt om 10.15 uur de terugreis aanvaard.

Omstreeks 15.30 uur komt de processie aan in het processiepark van Handel. Hier worden de pelgrims welkom geheten door de pastoor en wordt nog eenmaal het "Kinderen van Maria" gezongen waarna de bedevaart voor die dag wordt ontbonden.
Pelgrims bezoeken dan de Mariakapel om een kaarsje op te steken en een weesgegroet te bidden uit dankbaarheid, troost en steun.
Veel pelgrims gaan hierna naar huis en komen de volgende ochtend weer terug om mee te lopen naar Valkenswaard. Anderen blijven de avond/nacht in Handel, veelal bij gastgezinnen.


Schilderij-jos-leurs-handel-valkenswaard
Schilderij Jos Leurs
Valkenswaard - Handel

's Avonds is er om 19.00 uur een eucharistieviering waarna aansluitend in de kerk de traditionele kroniek wordt gezongen.

De volgende dag is er om 09.00 uur een eucharistieviering in het Processiepark, waarna weer richting Valkenswaard wordt vertrokken. Velen zullen er het volgende jaar weer terugkomen....

Omstreeks 21.00 uur zijn de bedevaartgangers weer terug in Valkenswaard, waar de vermoeide pelgrims door vele belangstellenden worden onthaald. Er wordt afscheid genomen in de H. Nicolaaskerk waar een laatste weesgegroet wordt gebeden en voor de laatste keer uitbundig het "Kinderen van Maria" klinkt. Dit vormt het slot van een altijd indrukwekkende bedevaart naar Maria, Onze Lieve Vrouw van Handel, waarbij velen beseffen: "Nooit zult gij vergaan!"