Broederschap der Handelse Processie

Handel 2023 - 17 en 18 juni

KLIK HIER VOOR HET LAATSTE NIEUWS

UPDATE

Vanwege de te verwachten weersomstandigheden op zondag 18 juni past de Broederschap der Handelse Processie het hitteprotocol toe. Dat betekent dat op zondag de H. Mis om 08.30 uur begint en we om 09.45 uur vertrekken uit Handel. Voor zondag is een nieuw tijdschema met aangepaste pauzetijden. Deze vind je hieronder.

Zaterdag:

Heilige Mis om 19.00 uur in de kerk (Handel)

  Aankomst Vertrek
Valkenswaard   06.00 uur
Eindhoven 07.20 uur 07.50 uur
Nuenen 09.45 uur 10.15 uur
Lieshout 11.35 uur 12.40 uur
Gemert 14.25 uur 14.55 uur
Handel 15.50 uur  

Zondag:

Heilige Mis in het processiepark om 08.30 uur

  Aankomst Vertrek
Handel    09.45 uur
Gemert 10.40 uur 11.05 uur
Lieshout 12.50 uur 13.40 uur
Nuenen 15.00 uur 15.40 uur
Eindhoven 17.05 uur 17.45 uur
Aalst  18.50 uur 19.30 uur
Valkenswaard 20.45 uur  

 


Processie van Valkenswaard naar HandelAl meerdere eeuwen vertrekt op zaterdagochtend in het voorlaatste volle weekend in juni, klokslag 06.00 uur, een processie van Valkenswaard naar Handel; een 40 kilometer lange voettocht naar het Mariabedevaartsoord, Onze Lieve Vrouw van Handel.

De Handelse processie, zoals deze bedevaart in de volksmond wordt genoemd, bestaat uit een lange stoet pelgrims gevolgd door een 30-tal paarden met huifkarren die, ondersteund door een harmonie, als een kleurrijk lint door het mooie Brabantse landschap trekt. Zondags wordt om 10.15 uur de terugreis aanvaard.

Omstreeks 15.30 uur komt de processie aan in het processiepark van Handel. Hier worden de pelgrims welkom geheten door de pastoor en wordt nog eenmaal het "Kinderen van Maria" gezongen waarna de bedevaart voor die dag wordt ontbonden.
Pelgrims bezoeken dan de Mariakapel om een kaarsje op te steken en een weesgegroet te bidden uit dankbaarheid, troost en steun.
Veel pelgrims gaan hierna naar huis en komen de volgende ochtend weer terug om mee te lopen naar Valkenswaard. Anderen blijven de avond/nacht in Handel, veelal bij gastgezinnen.


Schilderij-jos-leurs-handel-valkenswaard
Schilderij Jos Leurs
Valkenswaard - Handel

's Avonds is er om 19.00 uur een eucharistieviering waarna aansluitend in de kerk de traditionele kroniek wordt gezongen.

De volgende dag is er om 09.00 uur een eucharistieviering in het Processiepark, waarna weer richting Valkenswaard wordt vertrokken. Velen zullen er het volgende jaar weer terugkomen....

Omstreeks 21.00 uur zijn de bedevaartgangers weer terug in Valkenswaard, waar de vermoeide pelgrims door vele belangstellenden worden onthaald. Er wordt afscheid genomen in de H. Nicolaaskerk waar een laatste weesgegroet wordt gebeden en voor de laatste keer uitbundig het "Kinderen van Maria" klinkt. Dit vormt het slot van een altijd indrukwekkende bedevaart naar Maria, Onze Lieve Vrouw van Handel, waarbij velen beseffen: "Nooit zult gij vergaan!"