H. Mis overleden sympathisant Handelse processie

Met oprechte deelneming

Al meer dan 300 jaar trekken mensen te voet uit Valkenswaard ter bedevaart naar Handel. Traditiegetrouw halen de broedermeesters een jaarlijkse bijdrage huis aan huis op. Mede door uw steun kan deze eeuwenoude traditie in stand worden gehouden.

Bij het overlijden van een sympathisant zorgt de broederschap voor een Heilige mis ter nagedachtenis van de overledene. De partner en/of nabestaanden ontvangen hiervan tijdig schriftelijk bericht. Daarmee blijven zowel de overledene als naasten onder de aandacht in een periode waarin leegte en verlies nadrukkelijk voelbaar zijn.

Om invulling te kunnen geven aan deze toezegging, is de broederschap afhankelijk van berichten die zij ontvangt van een overlijden. De broederschap ontvangt echter niet van alle overledenen een overlijdensbericht. Daarom verzoeken wij familieleden van een overledene, een overlijden kenbaar te maken aan het secretariaat: info@handelseprocessie.nl