Disclaimer

Op deze site wil Stichting Broederschap der Handelse processie de bezoeker de meest relevante informatie verstrekken over de Stichting zelf en de bedevaart in het bijzonder. Hoewel getracht is om alles zo nauwkeurig mogelijk weer te geven kunnen vergissingen of fouten niet uitgeloten worden. De stichting is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade die dit tot gevolg zou kunnen hebben.

Voor vragen en opmerkingen over de site kan contact opgenomen worden met: info@handelseprocessie.nl