Zangbundels

Harmonie

Om het lopen te vergemakkelijken begeleidt een harmonie van circa 60 muzikanten de pelgrims gedurende beide dagen. Zéker bij elk vertrek en aankomst in elke dorpskom speelt zij liederen uit de zangbundel.


Zangbundel

Ook onderweg worden er Marialiederen gezongen. De teksten daarvan zijn opgenomen in een liederenbundel die op de zaterdagmorgen te koop is bij een van de broedermeesters. Kosten: één euro.