Intentie 2012 - Maria, Moeder van ons verlangen naar verbondenheid, troost en hoop.

In onze maatschappij lijken we ons van elkaar te vervreemden.
De gemeenschapszin wordt minder, maar toch blijven we op zoek naar contact.
Bellend en mailend proberen we onze verloren verbindingen te herstellen.
Maar brengt dat de antwoorden op al onze vragen?
Kunnen we met onze moderne middelen ook in alle diep menselijke behoeften voorzien?
Hebben we dan alles binnen ons bereik als we elkaar echt nodig hebben?

Als we dit jaar weer samen naar Maria van Handel trekken
dan geven we gehoor aan het verlangen
om ons echt met elkaar te verbinden, op zoek naar liefde, troost en hoop.

Terug naar de jaarlijkse intenties